İktisatta Yeni Yaklaşımlar
ISBN
9789750509780

1. baskı - Aralık 2011
286 sayfa
27,00 TL
İktisatta Yeni Yaklaşımlar

Ercan Eren (Der.), Metin Sarfati (Der.)

Ekonomi politik pek çok düşünürle değişim geçirmiş, başkalaşarak yeni ve zihin açıcı açılımlara sahip olmuştur. Smith, Mill veya Marx hemen sayılabilecek öncü isimler. Görünenin ardındakini açığa çıkarmak, yeni sorular sormak ve anlamaya ilişkin kılavuzlar oluşturmak hususunda çığır açıcı isimlerden biri de kuşkusuz Walras.

Ekonomi politik pek çok düşünürle değişim geçirmiş, başkalaşarak yeni ve zihin açıcı açılımlara sahip olmuştur. Smith, Mill veya Marx hemen sayılabilecek öncü isimler. Görünenin ardındakini açığa çıkarmak, yeni sorular sormak ve anlamaya ilişkin kılavuzlar oluşturmak hususunda çığır açıcı isimlerden biri de kuşkusuz Walras.

Kuramsal yaklaşımları irdelemek, mevcut birikimi özgün bir yöntemle farklı bir merhaleye taşımak, iktisat biliminin her zaman temel amaçlarından biri oldu. İktisatta Yeni Yaklaşımlar bu sürecin gelişimini ve analizini yapıyor. İktisat teorisinin temel çıkarım ve varsayımlarında neyin değiştiğini anlamaya çalışıyor. Çeşitli sorular sorarak tartışıyor: İktisadın yarını açıklama iddiası ne kadar sahiciydi ya da bu iddiayı bugün koruyabiliyor mu? Bilimsel olmamakla itham edilen klasik ekonomi politik, “yeni iktisat” için hâlâ bilim dışı mıdır? Ortodoks iktisada yönelik heterodoks yaklaşımlar ne denli başarılı oldular? 

İktisadın nasıl değiştiğini sorgulayan, yeni yaklaşımları değerlendiren ufuk açıcı bir başvuru kitabı...

Ercan Eren, Metin Arslan, Sevinç Orhan, Mine Kara, Metin Sarfati, Hüseyin Özel, Ragıp Ege, Alp Yücel Kaya, Çınla Akdere kitaba katkıda bulunan iktisatçılar.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Yeni İktisatta Ortak Noktalar
İktisatta Yeni Yaklaşımlar, Heterodoks İktisat ve Yapıçözüm: Karmaşıklığın Bilimi ve Postmodern Bilim Bağlamında Bir Değelendirme
Yerleşik İktisatta Heterodoksi: Yeni Kurumsal İktisat
Heterodoks Bir Yaklaşım Olarak Oyunlar Teorisi ve Ortodoks İktisatla Bir Karşılaştırma
Spinoza-Smith ve İktisat Teorisine Bir Eleştiri
Evrimsel İktisat: Yöntem Bilgisi İlkeleri
John Rawls’un Düşünsel Serüveninin İktisat İçin Önemi
Michel Foucault’nun Ekonomik Düşünce Tarihi: Liberal ve Neoliberal Yönetim Rasyonalitelerinde Ekonomi Politik
J.S. Mill’in İktisadi Yöntembilimi: Yeni Bir Çıkış Noktası
Kitabın Adı
İktisatta Yeni Yaklaşımlar
ISBN
9789750509780
Fiyat
27,00 TL
Yayın No
İletişim - 1685
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 279
Alan
Ekonomi
Sayfa Sayısı
286 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
241 gr
Baskı
1. baskı - Aralık 2011
Derleyen
Ercan Eren, Metin Sarfati
Editör
Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ayşe E. Koç
Dizin
Ulaş Dayı
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ercan Eren

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.


Metin Sarfati

İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı . Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Doktora ve sonrası çalışmaları için belirli sürelerle Sorbonne-Paris1'de bulundu. Değişik zamanlarda Fransız hükümetinden aldığı burslarla çeşitli araştırmalar yaptı. Misafir öğretim üyeliği görvinde bulundu. Şu anda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, İktisadi Düşünce tarihi doçenti olarak görev yapmaktadır. İktisat Felsefesi, iktisat-sanat , iktisat-edebiyat ilişkileri ilgi alanları arasındadır. Çalışmalarını özellikle 18.,19.yüzyıl iktisadi düşüncesinde yoğunlaştırmıştır. Ortak yazılmışların dışında Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir? isimli kitabın yazarıdır. Ayrıca değişik dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.