Ahmet Demirel

1957’de Trabzon’da doğdu. Orta öğrenimini 1976’da Darüşşafaka Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1980’de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans çalışmasını, ardından 1993 yılında doktorasını tamamladı. 1981’de Yurt Ansiklopedisi’nin “sosyo-ekonomik yapı bölümü” koordinatörü olarak çalışma yaşamına atılan Demirel, şimdiye kadar çeşitli basın yayın kuruluşları ile piyasa ve kamuoyu şirketlerinde çalıştı. Halen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve Türkiye’nin yakın siyasi tarihiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok makale ve araştırmasının yanı sıra Birinci Meclis’te Muhalefet: İkinci Grup (İletişim Yayınları, 1994), Ali Şükrü Bey’in Tan Gazetesi (İletişim Yayınları, 1996), İsmet İnönü/Defterler (1919-1973) (yay. haz., YKY, 2001), Nihat Erim/Günlükler (1925-1979) (yay. haz., YKY, 2005), İlk Meclis’in Vekilleri: Milli Mücadele Döneminde Seçimler (İletişim Yayınları, 2010), Tek Partinin Yükselişi (İletişim Yayınları, 2012), Tek Partinin İktidarı: Türkiye’de Seçimler ve Siyaset (1923-1946) (İletişim Yayınları, 2013) başlıklı kitapları da yayımlanmıştır.